De Waddenvaarschool

ZeehonderRichel1.jpg (13077 bytes)
Zeehonden op de Richel bij Vlieland


Westelijke Waddenzee

De Waddenzee is een van Neerlands mooiste ruime vaarwateren. Het westelijk deel van de Waddenzee met name voor diepstekende zeiljachten en motorjachten en het ondiepere oostelijk deel van de Waddenzee voor platbodemjachten en niet diep stekende motorjachten.


Droogvallen met platbodem

Aanvragen informatie

Dieptestaatnieuw0.GIF (552 bytes)

Uitrusting

Kennis en vaardigheden

Het veilig bevaren van de Waddenzee stelt zekere eisen aan schip, uitrusting, schipper en bemanning.

Indien u niet aan deze eisen voldoet loopt u grote risico's. Het is zeer belangrijk, dat u zich goed voorbereid, voordat u zelfstandig de Waddenzee gaat bevaren.

Schip en uitrusting moeten technisch in orde zijn  en de schipper en bemanning moeten beschikken over de nodige kennis en vaardigheden.
Lees verder ...

De Waddenvaarschool kan u daarbij helpen.

Prive-instructie op uw schip

In de eerste plaats door samen met u uw schip en uitrusting te inspecteren.
Lees verder...

Vervolgens door met u bij u aan boord een tocht over de Waddenzee te maken, waarbij ook de theorie aan de orde komt en verkenning van de havens.

De Waddenvaarschool is en product van Master Sailing  Instructie en Advies.

Lesmateriaal

Het volgende lesmateriaal wordt door master Sailing uitgegeven

Varen op de Waddenzee, een handleiding
Uit de inhoud:
Schip en uitrusting, kennis en vaardigheden bemanning, getijden, verticale en horizontale getijbeweging, praktische getijde- berekeningen : wanneer kan ik bepaalde ondiepte passeren, droogvallen, hoeveel stroom staat er. Betonning, navigatie, zeemanschap.
5
5 bladzijden, A4 formaat, in ringband, afbeeldingen in kleur
Prijs : Euro 27,50.
Bestelnummer : wad1
ISBN 90-809368-1-2

Bestellen

Verzendkosten Euro 7,50 per zending.

Maak het verschuldigde bedrag over op gironummer 5009278 t.n.v. Master Sailing, Zeegse o.v.v.
"wad1" en aantal exemplaren.

Meer lesmateriaal

Master Sailing geeft nog meer lesmateriaal en boeken uit.
Lees verder...

 
Droogvallenkoffiebonenplaat.jpg (19206 bytes)
Droogvallen bij Terschelling op Koffieboonplaat

Ankerlier.jpg (21638 bytes)
Ankerlier

Bruinevloot1.jpg (17725 bytes)
Vele soorten schepen

ScheidingstonCardinaalNMS.jpg (21239 bytes)
Scheidingston Noord Meep - Slenk

De uitrusting van uw schip

Minimale uitrusting:
Sterk en waterdicht schip met zelflozende kuip
Voldoende drinkwater en motorbrandstof
Voeding en reserve voeding
Goede en voldoende reefmogelijkheden van grootzeil
Stormfok
Goed hoofdankergerei met ketting
Goed tweede anker met ketting en tros
Goede navigatie verlichting
Goede radarreflector
Goede veiligheidsuitrusting
Vuurwerk (recent) :
vuurpijlen of valschermlichten
handstakellichten
rooksignalen
Zeekaarten en boeken Waddenzee
Getijtafels, stroomatlas Waddenzee
Kennis en vaardigheden

Algemene kennis Waddenzee en zeegaten
Getij, doodtij, springtij
Horizontale getijbeweging, eb en vloed, stroom
Verticale getijbeweging, hoog water, laag water, rijzing
Communicatie
Meteo
Zeekaarten en boekwerken
De markering van het vaarwater : Het IALA A betonningssysteem
De vaarregels BPR en BVAZ
Reisvoorbereiding, routering en planning
Maken van stroomberekeningen :
Berekenen wanneer je moet vertrekken om zoveel mogelijk stroom mee te hebben

Bereken wanneer de stroom mee begint te lopen
Maken van getijdeberekeningen ;
Berekenen, gedurende welke periode je over een bepaalde ondiepte heen kunt varen
Ankeren op stromend water

Informatie info@waddenvaarschool.nl