Theoriecursussen : Vaarbewijs 1 en 2 * TKN * Marifoon * Module GMDSS * Marcom B * Theoretische Kust Navigatie * Reisvoorbereiding, Routering en Planning * Astronavigatie * GPS navigatie * Jachtschipper * 

   

 WATERSPORT-CURSUSSEN

Master Sailing kan op verzoek de volgende watersport theorie cursussen verzorgen:

 • TKN Theoretische Kust Navigatie
  info klik hier
 • VBA Klein Vaarbewijs 1A
  info klik hier
 • Veiligheid kajuitjachtzeilen op ruim water
  info klik hier
 • Varen op de Waddenzee
  info klik hier

De cursussen worden op de overeengekomen locatie gegeven
  

Docent
De cursussen wordt gegeven door Jan Bouma, CWO ZI-B Zeezeilen.

Meer informatie
Bel: 0654 337002

Reacties van cursisten TKN:

"… Uitslag is: Geslaagd. Ik wil je bij deze nogmaals bedanken voor een leuke cursus."Wellicht een leuk detail voor je om te weten en dat is dat ik alle navigatievragen (kaartpassen e.d.) goed had…"

"…. het was leerzaam en ik heb me prima vermaakt…..

" …. Nog van harte bedankt voor je inzet, je goede uitleg, je geduld en de wijze waarop je e.e.a. hebt gepresenteerd …

"….. WIJ ZIJN GESLAAGD !!!!!!!!!!!

Ik wil je bedanken voor je fijne lessen, je bent er erg goed in !!!! ..

 

 
Naast bovenstaande cursussen geeft MASTER SAILING op verzoek diverse theoriecursussen op maat, ook bij u thuis of uw bedrijf, bij uw vereniging of in uw jachthaven.

U kunt de cursus volgen met uw eigen gezelschap, op door u gewenste data en tijden, op in overleg te bepalen plaats. Ook de inhoud van de cursus kan in overleg worden vastgesteld.
Zeer effectief is het om met een kleinere groep een examen voor te bereiden. Ieder krijgt aandacht op zijn eigen niveau. De deelnemers vallen niet weg in een grote massa cursisten.


  De cursussen op maat:

Klein Vaarbewijs 1, A en 2
De cursusinhoud bestaat uit niet te missen kennis voor iedereen die vaart, of je nu wettelijk verpicht bent een vaarbewijs te hebben of niet. Vaarregels binnenwater, voortstuwing, brandblussen, veiligheidsmiddelen, betonning, eenvoudige weerkunde, varen en manoeuvreren. Daarbij voor Klein Vaarbewijs deel 2 : Vaarregels zee, eenvoudige navigatie, getijden, meer weerkunde.

Theoretische Kustnavigatie TKN
Voor ieder, die vaart op IJsselmeer, Waddenzee, Zeeuwse stromen en Noordzee is kennis van navigatie absoluut noodzakelijk. Deze cursus bereid u voor op het KNWV / CWO examen Theoretische Kust Navigatie. Een greep uit de inhoud : Betonning en bebakening, kaarten en boekwerken, kaartpassen, navigatie-instrumenten, gps, getijden, meteorologie.

Reisvoorbereiding, Routering, Planning en Uitvoering (cursus Jachtschipper)
De inhoud van deze cursus is gebaseerd op de exameneisen van het CWO examen "Reisvoorbereiding, routering en planning". Behandeld worden alle aspecten van het voorbereiden en maken van een zeereis. Denk daarbij aan onder andere aan schip en uitrusting, bemanning, navigatie (gebruik van de Mcmillan Nautical Almanac), goed zeemanschap, calamiteiten.

GPS navigatie
Leer goed gebruik maken van de vele mogelijkheden van GPS navigatie. Waypoints en routes, XTE, VMG, COG, SOG.
Deze cursus van 1 dag kan worden toegespitst op uw eigen GPS navigator en kan ook bij u aan boord worden gegeven.

RADAR
Theorie cursus radar, met oefenen op een simulator. Eventueel te combineren met een praktijkcursus radar. Klik voor meer info hier.


 
Cursus mogelijkheden :

Complete cursus
Op nader af te spreken plaats en data wordt de volledige stof ruim behandeld. Er is voldoende tijd om oefenvragen te maken en deze te bespreken en om uw vragen te beantwoorden. De cursus wordt afgesloten met het maken en bespreken van een proefexamen.

Stoomcursus
In kort tijdsbestek wordt de gehele stof zonder franje behandeld. De cursus wordt afgesloten met een proefexamen.

Begeleiding voorbereiding examen (Repetitor)
Cursus op maat bestemd voor diegenen, die de stof grotendeels of geheel zelf willen bestuderen en alles eens op een rijtje willen zetten vlak voor het examen en hun kennis willen toetsen.

We kunnen u ook terzijde staan bij het voorbereiden van uw vaarvakantie.
Vindt het antwoord op vragen als : Waarheen, wanneer, hoe lang doe ik erover, wat moet ik aan voorbereiding doen, welke kaarten en boeken heb ik nodig, waar kan ik die kopen, waar kan ik een schip huren, ...

Prijzen :
De cursusprijzen zijn afhankelijk van de invulling van de cursus.

   

Informatie

TelGSM 0654 33 7002

 

 

GA NAAR HOMEPAGE