logo2001.GIF (5095 bytes)

DIEPTESTAAT WADDENZEE EN ZEEUWSE WATEREN.

Het begrip "minste diepte" betekent: De door lodingen vastgestelde diepte in het ondiepste deel van een vaargeul bij een waterstand  op het reductievlak, dus als het water op het niveau van het reductievlak staat. Op alle andere plaatsten in de geul is het dieper.

Meestal is er een actuelere minste diepte van een geul bekend dan op de zeekaart staat  

Om de werkelijke waterdiepte op een bepaald tijdstip ter plaatse te berekenen is het nodig over de actuele rijzing op dat tijdstip te beschikken. Let op: deze actuele rijzing kan aanzienlijk afwijken van de in de getijtafels (zoals HP33) voorspelde rijzing op dat tijdstip. Onaangename verrassingen kunnen dan het gevolg zijn: Je kunt de ondiepte niet meer passeren of erger nog, je loopt vast.

Hoe kom je nu aan de meest recente minste diepte en aan de actuele rijzing?    Meer hierover weten?

Bestel de MASTER SAILING uitgave "Varen op de Waddenzee, een handleiding". Euro 27,50 per stuk en Euro 5.50 verzendkosten per zending.

Maak het verschuldigde bedrag over op Postbank 5009278 t.n.v. Master Sailing, Zeegse o.v.v. "Wad1" , het aantal exemplaren en het verzendadres.

Na ontvangst van betaling wordt de handleiding direct  toegezonden.

of volg aan boord van uw eigen schip de MASTER SAILING cursus "Varen op de Waddenzee". Handleiding inbegrepen.

 

Meer uitgaven van Master Sailing: klik hier

========================================================

Voorbeeld dieptestaat.

Hieronder een deel van de dieptestaat als gepubliceerd in Berichten aan Zeevarenden week 17/2005

Dieptestaat_apr_2005.jpg (131034 bytes)

 

 

  NAAR HOMEPAGE  MASTER SAILING

Master Sailing is niet aansprakelijk voor welke gevolgen dan ook van eventuele onjuiste weergave van deze gegevens.

 

logo2001.GIF (5095 bytes)