logo2001.GIF (5095 bytes)
AANVRAGEN INFORMATIE Lesmateriaal  
en boeken
home Nu ook los verkrijgbaar
Op veler verzoek stelt Master Sailing nu ook haar les- en studiemateriaal ter beschikking aan niet cursisten.

Heldere handleidingen
Op heldere en eenvoudige wijze wordt de stof kort en bondig samengevat, met afbeeldingen, zonder overbodige poespas. Met verwijzing naar litteratuur voor nadere bestudering van de stof.

Aan enkele uitgaven wordt nog gewerkt.

Op dit moment zijn beschikbaar:

 

compass.jpg (32525 bytes)
Manoeuvreren op de motor, een Samenvatting
H
oort bij cursus Manoeuvreren op de motor. Uit de inhoud : theorie manoeuvreren, beschrijving van standaard manoeuvres in diverse omstandigheden: gebruik lijnen en springen, box in en uit, aanleggen en afvaren hoger wal, lager wal, langswal, sluizen, 12 bladzijden, A4 formaat, in ringband, afbeeldingen in kleur
Prijs : Euro 10,00. Bestelnummer : man1.
Bestellen

Varen op de Waddenzee, een handleiding
Uit de inhoud:
Schip en uitrusting, kennis en vaardigheden bemanning, getijden, verticale en horizontale getijbeweging, praktische getijde- berekeningen : wanneer kan ik bepaalde ondiepte passeren, droogvallen, hoeveel stroom staat er. Betonning, navigatie, zeemanschap.
5
5 bladzijden, A4 formaat, in ringband, afbeeldingen in kleur
Prijs : Euro 27
,50
Bestelnummer : wad1
Bestellen
ISBN 90-809368-1-2

Veiligheid kajuitjacht zeilen op ruim water
Behandeling van belangrijke veiligheidsaspecten bij het zeilen met een kajuitzeiljacht op ruim water zoals IJsselmeer, Waddenzee, Kustwateren.
Uit de inhoud:
Taken en verantwoordelijkheden, preventie, routines, checklists, organisatie aan boord, navigatie, calamiteiten, hulpverlening, meteo.
25 bladzijden, A4 formaat, in ringband, afbeeldingen in kleur.
Prijs : Euro
17,50.-.
Bestelnummer : vk1
Bestellen

 

Zeezeilen : Reisvoorbereiding, routering, planning en uitvoering.
Een handleiding.  Beschrijving van de vele aspecten van het voorbereiden en maken van een zeiltocht over volle zee.
Gebaseerd op exameneisen CWO Reisvoorbereidng, routering en planning.
60 bladzijden, A4 formaat, in ringband, afbeeldingen in kleur.
Prijs : Euro 2
7,50. Bestelnummer : rrp1 Bestellen

 

 

CoverManoeuvreren.jpg (6701 bytes)

 

CoverWadden.jpg (9053 bytes)

 

CoverVeiligheid.jpg (119534 bytes)


 

 

CoverRRP.jpg (13482 bytes)

Bestellen:

Alle prijzen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

Verzendkosten : Euro 7.50. per zending.

Maak het verschuldigde bedrag, dus de prijs voor het lesmateriaal plus de verzendkosten over op
Postbank 5009278
t.n.v. Master Sailing, Zeegse

Vermeld bij mededelingen uw bestelling:
Bestelnummer, aantal en het verzendadres.

Na ontvangst van uw betaling wordt uw bestelling per post naar u verzonden

AANVRAGEN INFORMATIE

home


LET OP:
Hoewel grote zorgvuldigheid is betracht bij het samenstellen van de uitgaven van Master Sailing kunnen om diverse redenen de vermelde gegevens onjuist zijn. Master Sailing aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade welke het directe of indirecte gevolg is van eventuele onjuiste gegevens. Het raadplegen van bijgewerkte gegevensbronnen is voor de praktijk absoluut noodzakelijk. Voor informatie daarover kunt u Master Sailing consulteren.

De uitgaven van Master Sailing   worden regelmatig aangepast, uitgebreid en verbeterd. Commentaar, op- en aanmerkingen, aanvullingen en verbeteringen stellen we zeer op prijs.

Alle auteursrechten worden voorbehouden. Het kopiŽren, nadrukken of op welke andere wijze dan ook repliceren en/of verveelvoudigen en/of openbaar maken van de inhoud van dit werk of gedeelten ervan is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

 

Master Sailing
Tel 06 54 337002

e-mail: info@mastersailing.nl